Alternativní investiční fond

aneb 15 ZISIF pohledem práva

Alternativní investiční fond dle § 15 ZISIF

Alternativní investiční fond (neboli minifond apod. – viz níže) je vymezen ustanovením § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Tzv. alternativní fond, minifond, či alternativní investiční fond je zařízení a zároveň jednoduchý způsob správy majetku investorů, který, oproti klasickým investičním fondům, nepodléhá regulaci a dozoru České národní banky (ČNB), jako jiné investiční fondy, a je pouze u ČNB registrován.

Oproti klasickým investičním fondům se alternativní investiční fond (minifond) vyznačuje nízkými požadavky na administraci, jednoduchostí založení a rychlostí při procesu registrace u ČNB.

Alternativní fond, 15 ZISIF či ZISIF 15, minifond, alternativní investiční fond, anebo kvazi fond?

Označení "15 ZISIF", "ZISIF 15", "patnáctkář", "minifond", "alternativní investiční fond", "alternativní fond" či "fond dle § 15 ZISIF" jsou obsahově shodná, ve všech případech se jedná o zařízení dle § 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, tj. jedná se o správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním.

Někdy se lze v českém prostředí setkat i s označením "pseudofond" či "kvazi fond"; ve všech případech se vždy jedná o společnosti, které provádějí správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 odstavce 1 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech.

Video k alternativním investičním fondům od České národní banky

Pro lepší pochopení, pro koho jsou alternativní investiční fondy určeny, doporučujeme následující video od České národní banky.

Kam dál?

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše