Příprava KID dle nařízení PRIIPs

Sdělení klíčových informací

Co je sdělení klíčových informací (PRIIPs)?

Povinnost sdělit klíčové informace retailových zákazníkům (investorům) do českého právního řádu zavádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (nařízení PRIIPs).

Nařízení PRIIPs (kromě dalších) doplňuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/653 ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (tzv. RTS).

Co obsahuje KID?

Povinnost sdělit klíčové informace týkajících se retailových investičních produktů zavazuje tvůrce či prodejce investičního produktu k tomu, aby koncovým investorům poskytl komplexní, avšak nejvíce třístránkový (A4), dokument shrnující klíčové informace (tzv. KID) o konkrétním produktu.

Účelem této úpravy je samozřejmě posílení ochrany retailového investora, vylepšení jeho rozhodování a výběru investice. Sdělení klíčových informací, kromě jiného, obsahuje určení investora, pro kterého je produkt určen, rizikový profil, výnosový profil, náklady investičního produktu a informace o tom, kde lze podat stížnosti.

KID je konkrétně určen k tomu, aby investor lépe porozuměl chování produktu a byl schopen ho srovnat s jinými obdobnými investičními produkty, a to na základě informovaného rozhodnutí. To vše bezplatně. Jedná se o určitou standardizaci poskytování informací o investičních produktech a umožnění jejich srovnání retailovou částí investorů.

Legislativa určuje formu, podobu, strukturu, jazyk i možnosti uveřejnění KID, stejně tak jako povinnost ho aktualizovat či poskytnout investorům předsmluvní informace týkající se produktu. Obsah KID zahrnuje jak slovní část popisu investičního produktu, tak i kvantitativní informace popisující a vyjadřující jeho výkonost či riziko, které daný produkt nese.

Je pořízení dokumentu KID pro alternativní fondy povinné?

Ano, tato povinnost je stanovena nařízením PRIIPs a její neplnění může být sankcionováno.

S přípravou KID Vám rádi pomůžeme a poradíme. Rádi pro Váš alternativní fond připravíme KID, včetně všech prohlášení, v souladu s předepsanou formou a se všemi povinnými oddíly, což Vám pomůže zmenšit riziko udělení správní sankce za nedodržení nařízení EU.

Kam dál?

Chci pomoci s přípravou KID
Services icon

Nezávazná poptávka

Vyplněním údajů a kliknutím tlačítka "Nezávazně poptat" nezávazně poptáte nabídku služeb.

Více informací k přijímání kryptoměn zde.

Prosím, vyberte alespoň jednu službu.

Nezávazně poptat

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše