Pravidla používání cookies k získávání osobních údajů

1. Zásady užívání síťových identifikátorů

Při poskytování svých služeb a zpřístupňovaní svého obsahu uživatelům webových stránek https://www.15zisif.cz (dále jen jako „webové stránky“) využíváme – Mgr. Matyáš Moska, advokát a Mgr. Jakub Pártl, LL.M., advokát (dále jen "15zisif.cz") síťové identifikátory, tzv. cookies, a to za účelem umožnění a zefektivnění používání webových stránek.

2. Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které se ukládají do Vašeho zařízení prostřednictvím internetového prohlížeče, který používáte. Bez těchto souborů by užívání webových stránek bylo složitější a uživatelsky méně příjemné. Pomocí cookies si Vámi navštívená internetová stránka zapamatuje nastavení související s navštívenou webovou stránkou (např. zvolený jazyk, informace o přihlášení nebo o preferované předvolbě v rámci navštívené webové stránky). Když se na ni následně vrátíte, prohlížeč jí vrátí identifikátory, které má u vás s danou stránkou spojené. Stránka si tak zachová Vaše nastavení. Díky cookies je tak opakovaná návštěva internetových stránek uživatelsky příjemnější. Souhlas s využíváním cookies udělujete na dobu 6 měsíců. Pokud chcete používat cookies i nadále, souhlas je třeba po uplynutí stanovené doby obnovit.

3. Druhy cookies

Cookies se dělí podle jejich doby použití, podle jejich nezbytnosti a dále podle toho, který subjekt je na Vaše zařízení umístí.

 • Podle doby použití se cookies dělí na dvě následující kategorie:
  • Krátkodobé (session cookies), které se z počítače automaticky vymažou ihned po zavření prohlížeče. Tyto cookies jsou nezbytné pro řádnou funkčnost internetových stránek.
  • Dlouhodobé (persistent cookies), které zůstávají v počítači uloženy delší dobu v závislosti na nastavení Vámi užívaného internetového prohlížeče. Dlouhodobé cookies můžete kdykoli manuálně odstranit. Tyto cookies jsou vhodné pro Vaši snadnější orientaci na internetových stránkách.
 • Podle nezbytnosti se cookies dělí na následující kategorie:
  • Nezbytné, bez kterých by webové stránky nemohly fungovat, jsou nezbytné k přenosu informací např. zachování obsahu nákupního košíku nebo zapamatování uživatelova udělení souhlasu s (ne)užíváním cookies.
  • Ostatní, které slouží zejména k usnadnění přenosu informací, měření návštěvnosti či analýze chování uživatelů webových stránek. Tyto se dále dělí na cookies marketingové, analytické a preferenční.
   • Marketingové – využívají se k lepšímu cílení reklam a k jejich personalizaci. Tyto cookies sledují návštěvníky napříč webovými stránkami a shromažďují informace za účelem poskytování přizpůsobených reklam.
   • Analytické/Statistické – umožňují sledovat interakce návštěvníků webových stránek s jejich obsahem a poskytovat údaje o počtu návštěvníků, délce strávené na webových stránkách atd.
   • Funkční/Preferenční – slouží ke zlepšení funkčnosti webových stránek, jakožto k usnadnění jejich používání, je díky nim je možné, aby si webové stránky zapamatovaly preference daného uživatele a mohly se mu přizpůsobit (nastavení jazyka, měny atp.)
   • Výkonnostní – umožňují pochopení a analýzu klíčových výkonnostních indexů webových stránek, což pomáhá při poskytování lepší uživatelské zkušenosti pro návštěvníky.
 • Podle toho, který subjekt cookies vytváří a do Vašeho zařízení ukládá, rozdělujeme cookies do dvou kategorií:
  • Cookies první strany (first-party cookies) jsou vytvářeny přímo ze strany správce údajů, který provozuje navštívené webové stránky. Nejčastěji slouží k zajištění základních funkcí internetových stránek.
  • Cookies třetích stran (third-party cookies) jsou vytvářeny správci údajů odlišnými od provozovatele navštívené webové stránky. Nejčastěji se jedná o cookies provozovatelů reklamních služeb nebo cookies pro analýzu návštěvnosti internetových stránek.

4. K čemu používáme cookies?

15zisif.cz používá cookies zejména k následujícím účelům:

 • Sledování analytických dat, nezbytných pro zjištění a vyhodnocení obsahu, který Vás na našich webových stránkách zajímá. Díky cookies jsme tak schopni přizpůsobit obsah internetových stránek na míru konkrétního uživatele. Ke sledování analytických dat ohledně návštěvnosti využíváme rovněž služeb externích dodavatelů, kteří mají vypracovaný vlastní efektivní systém ochrany osobních údajů.
 • Zabezpečení internetových stránek. Cookies nám pomáhají ověřovat uživatele a slouží k prevenci podvodných jednání a ochraně uživatelských dat.

5. Cookies třetích stran

Jak je již výše uvedeno, na našich webových stránkách se vyskytují rovněž cookies našich smluvních partnerů. Tyto cookies jsou spravovány třetími stranami a 15zisif.cz nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Jedná se zejména o inzertní či reklamní systémy nebo analýzy návštěvnosti webových stránek.

Těmito partnery jsou:

 • Google – bližší informace o tomto systému najdete zde;
 • Google Analytics – bližší informace o tomto systému najdete zde.

6. Jak upravit nastavení cookies?

V souvislosti se změnou právní úpravy nemohou webové stránky nadále používat soubory cookies bez Vašeho aktivního souhlasu, jelikož došlo ke změně z principu opt-out (Váš souhlas se předpokládal a bylo nutné jej odvolat) na princip opt-in (je potřeba, abyste svůj souhlas aktivně udělili). Uvedené se však netýká nezbytných cookies ty stále fungují na principu opt-out, souhlas s nimi tak lze odvolat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Jak je již uvedeno v čl. 2 tohoto dokumentu, souhlas či nesouhlas s používáním cookies se uděluje na dobu 6 měsíců, poté Vás webové stránky k jeho udělení/neudělení opětovně vyzvou.

Pro účely získání souhlasu s používáním cookies na webové stránky přibyl tzv. cookie banner. Tato lišta je dělena do dvou vrstev. V první vrstvě je možné udělit souhlas s používáním všech druhů cookies, vyjádřit nesouhlas s používáním všech druhů cookies fungujících na principu opt-in, zavřít cookie banner a ponechat rozhodování na příště či rozkliknout hypertextové pole „nastavení“ a dostat se do druhé vrstvy cookies banneru, kde můžete vyjádřit souhlas s používáním jednotlivých druhů cookies.

V druhé vrstvě cookie banneru naleznete odkaz na tyto Pravidla používání cookies pro získávání osobních údajů. Níže se nachází seznam cookies používaných webovými stránkami, který je rozdělen dle druhů cookies a seznam příslušných cookies, spadající pod určitý druh cookies se rozbalí kliknutím na název daného druhu cookies. Vedle názvů druhů cookies naleznete spínač, který je ve výchozím nastavení nastaven tak, že s používáním uvedeného druhu nesouhlasíte. Chcete-li webovým stránkám povolit používání určitého druhu cookies, je třeba kliknout na spínač a aktivně tak svůj souhlas udělit.

Své rozhodnutí můžete kdykoliv během používání webových stránek změnit tak, že rozkliknete pole nacházející se v zápatí webové stránky a cookie banner tím znovu vyvoláte a budete se moci znovu rozhodnout, s používáním kterého druhu cookies vyjádříte či nevyjádříte svůj souhlas. Tento souhlas/nesouhlas bude opět platit po dobu 6 měsíců ode dne jeho poslední změny.

Tímto Vás upozorňujeme, že neudělením souhlasu s používáním určitého druhu cookies může dojít ke zhoršení uživatelské kvality webových stránek a k omezení možnosti využívat služby, které naše webové stránky poskytují. Jedná se o funkce vztahující se k určitým druhům cookies, jež jsou popsané v čl. 3.

Zablokujete-li ve svém internetovém prohlížeči možnost shromažďování a ukládání cookies, nebudeme dále zpracovávat žádné Vaše síťové identifikátory ani jiné informace, které lze prostřednictvím cookies získat.

Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatelů konkrétních internetových prohlížečů.

7. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s užíváním cookies?

V souvislosti s užíváním cookies máte dále zejména následující práva:

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedeme, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy;
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Webové stránky úřadu: uoou.cz.

Za účelem jejich uplatnění můžete 15zisif.cz, jako správce osobních údajů, kontaktovat přímo na adrese:

15zisif.cz
Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4

Případně na e-mailové adrese: office@15zisif.cz

Bližší informace o ochraně osobních údajů ze strany 15zisif.cz naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů.

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše