AML povinnosti

Jaké AML/CFT procesy musí alternativní fondy dodržovat?

Co jsou AML povinnosti alternativních investičních fondů?

Pozor, ode dne 1. 1. 2021 jsou alternativní fondy povinnou osobou dle AML zákona, tj. mají následující AML povinnosti:

 • vypracování systému vnitřních zásad a jeho zaslání do 60 dnů České národní bance
 • vypracování hodnocení rizik a jeho zaslání do 60 dnů České národní bance
 • identifikace klienta
 • kontrola klienta
 • určení kontaktní a pověřené osoby, oznámení kontaktní osoby Finančnímu analytickému úřadu,
 • provádění pravidelného AML školení

Při plnění AML povinností doporučujeme následující pořadí:

 1. pověření člena statutárního orgánu plněním AML povinností
 2. vypracování systému vnitřních zásad
 3. vypracování hodnocení rizik
 4. určení kontaktní osoby a její nahlášení FAÚ
 5. provedení AML školení
 6. průběžné plnění dalších AML povinností (zejména identifikace a kontrola a další)

Lhůty pro splnění základních AML povinností

AML povinnostLhůta pro její splněníSankce za nesplnění povinnosti
pověření člena statutárního orgánudo 60 dnůaž 1 000 000 Kč
vypracování systému vnitřních zásaddo 60 dnůaž 1 000 000 Kč
vypracování hodnocení rizikdo 60 dnůaž 1 000 000 Kč
určení kontaktní osoby a její nahlášení FAÚdo 60 dnůaž 1 000 000 Kč
provedení AML školení spolupracujících osobpřed zařazením na pracovní místo
(následně alespoň jednou ročně)
až 5 000 000 Kč

AML povinnosti (detailněji)

 • uskutečňovat identifikaci klienta dle systému vnitřních zásad a hodnocení rizik (to může být fyzická nebo právnická osoba nebo osoba zastoupená apod.)
 • uskutečňovat kontrolu klienta dle systému vnitřních zásad a hodnocení rizik (tj. zjišťovat původ majetku a účel transakce, skutečného majitele právnické osoby apod.)
 • ověřovat, zda se na klienta nevztahují mezinárodní sankce
 • před provedením obchodu zjistit, zda je klient tzv. PEP (politicky exponovaná osoba)
 • odmítnout uskutečnit obchod v zákonem stanovených případech
 • uchovávat údaje v požadovaném rozsahu a po určitou dobu
 • neustále vyhodnocovat, zda obchod nevykazuje znaky podezřelého obchodu
 • v případě podezřelého obchodu provést odpovídající postup a podat OPO (oznámení o podezřelém obchodu) a další.

Na co si dát pozor?

Pozor, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v účinném znění, zná nejen úmyslný trestný čin "legalizace výnosů z trestné činnosti", ale i jeho nedbalostní formu "legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti". V praxi to znamená, že tento trestný čin můžete spáchat, aniž byste si toho byli vědomi (!).

thumbnail-graphic

Příklady některých sankcí za nesplnění AML povinností

 • Neprovedení identifikace a kontroly klienta, neuložení údajů po dobu 10 let – pokuta až 10 000 000 Kč. Při závažném, opakovaném nebo soustavném páchání podstatné zvýšení pokuty a/nebo zákaz činnosti;
 • Uzavření obchodu či obchodního vztahu s klientem, kterého se nepodařilo identifikovat – pokuta až 10 000 000 Kč. Při závažném, opakovaném nebo soustavném páchání podstatné zvýšení pokuty a/nebo zákaz činnosti;
 • Neoznámení kontaktní osoby FAÚ v zákonem určených případech – pokuta až 1 000 000 Kč za neoznámení kontaktní osoby, neoznámení změn, anebo opožděné oznámení;
 • Neproškolení zaměstnanců – pokuta až 5 000 000 Kč. Při závažném, opakovaném nebo soustavném páchání podstatné zvýšení pokuty a/nebo zákaz činnosti;
 • Neoznámení podezřelého obchodu – pokuta až 5 000 000 Kč. Při závažném, opakovaném nebo soustavném páchání podstatné zvýšení pokuty a/nebo zákaz činnosti;
 • Nezavedení a nepoužívání preventivních AML/CFT opatření – pokuta až 5 000 000 Kč;
 • Neurčení pověřené osoby (jednoho z členů statutárního orgánu zodpovědného za AML/CFT činnosti) – pokuta až 1 000 000 Kč. Při závažném, opakovaném nebo soustavném páchání podstatné zvýšení pokuty a/nebo zákaz činnosti;
 • Nevypracování písemného systému vnitřních zásad a hodnocení rizik, nezaslání ČNB ve stanovených případech – pokuta až 1 000 000 Kč. za nevypracování, neoznámení změn, neodstranění nedostatků ve stanovené lhůtě nebo nepodání písemné informace o způsobu odstranění nedostatků; za nevypracování hodnocení rizik ve stanoveném rozsahu nebo lhůtě a za jeho neaktualizování;
 • Ignorování nesrovnalosti v evidenci skutečných majitelů – pokuta až 100 000 Kč za neupozornění klienta na nesrovnalost v evidenci. Pokuta až 1 000 000 Kč za neoznámení neodstraněné nesrovnalosti soudu. Pokuta až 200 000 Kč za ignorování pokynu FAÚ neupozorňovat klienta na nesrovnalost, nebo až 1 000 000 Kč, pokud ignorování znemožnilo zajistit výnos z trestné činnosti, anebo umožnilo financování terorismu;
 • Neodložení splnění příkazu klienta – pokuta až 1 000 000 Kč za neodložení o 24 hodin, pokud hrozí nebezpečí, že splněním příkazu by mohlo být zmařeno nebo podstatně ztíženo zajištění výnosu z trestné činnosti nebo prostředků k financování terorismu. Pokuta až 10 000 000 Kč za ignorování příkazu FAÚ k prodloužení odkladu nebo zajištění majetku;
 • Porušení mlčenlivosti povinnou osobou (nebo zaměstnancem povinné osoby) – Pokuta až 200 000 Kč o za porušení mlčenlivosti o skutečnostech týkajících se oznámení a šetření podezřelého obchodu a úkonů učiněných FAÚ, nebo až 1 000 000 Kč, pokud porušení znemožnilo zajistit výnos z trestné činnosti, anebo umožnilo financování terorismu.

Kam dál?

Chci pomoci s plněním AML povinností
Services icon

Nezávazná poptávka

Vyplněním údajů a kliknutím tlačítka "Nezávazně poptat" nezávazně poptáte nabídku služeb.

Více informací k přijímání kryptoměn zde.

Prosím, vyberte alespoň jednu službu.

Nezávazně poptat

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše