Povinnosti správce alternativního fondu 15 ZISIF

Jaké povinnosti musí správce alternativního fondu dodržovat?

Povinnosti po založení alternativního fondu

Jakmile Česká národní banka zaregistruje Váš alternativní fond do příslušné evidence, můžete začít provádět zamýšlenou činnost – spravovat majetek způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičního fondu ve smyslu § 15 ZISIF.

Registrací alternativního fondu do seznamu ČNB to však nekončí, ba právě naopak, počíná Vám běžet lhůta k plnění dalších povinností. Které to jsou?

  1. AML povinnosti – do 60 dnů od registrace do seznamu ČNB musíte vypracovat a zaslat České národní bance tzv. systém vnitřních zásad a hodnocení rizik (nemusíte jej však písemně vypracovat, jestliže v oblastech činnosti podléhajících působnosti AML zákona nezaměstnáváte další osoby ani pro vás nejsou další osoby činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu.) Dále musíte nahlásit kontaktní osobu FAÚ, určit tzv. pověřenou osobu a provést AML školení spolupracujících osob a zaměstnanců.

  2. Dokument KID (Sdělení klíčových informací) – tímto dokumentem (maximálně 3 A4) musíte koncovým investorům poskytnout shrnující klíčové informace (tzv. KID) o konkrétním investičním produktu.

  3. Pravidelný reporting ČNB – jedná se o informační povinnost všech alternativních fondů, hlásit určité konrétní informace České národní bance předepsaným způsobem o jejich investiční činnosti, a to každý rok vždy nejpozději do 31. 1.

  4. Aktualizace investiční smlouvy a investiční strategie – změnili jste Vaši investiční smlouvu či Vaši investiční strategii? Pozor, ačkoli nepodléháte dohledu ČNB, je třeba tyto změny České národní bance řádně oznamovat.

  5. Povinnost uvádět, že alternativní fond nepodléhá dohledu ČNB – skutečnost, že činnost Vašeho alternativního fondu nepodléhá dohledu ČNB je nutno uvádět na všech obchodních listinách (smlouvy, objednávky) a dále na Vašich webových stránkách a v rámci obchodní komunikace.

  6. Povinnost při ukončení činnosti – při ukončení činnosti musíte požádat o výmaz ze seznamu.

Kam dál?

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše