Reporting ČNB pro 15 ZISIF

Výkaznictví a sběr dat pro Českou národní banku (ROFOS 36 a ROFOS 37) ze strany alternativního fondu

Reporting ČNB (prostřednictvím systému SDAT a výkazů ROFOS 36 a 37) – co to je?

Jedná se o zákonnou informační povinnost stanovenou v čl. 110 (1) nařízení EU č. 231/2013, § 462, § 463 odst. 2 písm. b) a § 475 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, dále specifikovanou v § 6 vyhlášky č. 267/2020 Sb., kdy hovoříme o tzv. výkaznictví subjektů zapsaných dle § 15 ZISIF (alternativní fondy).

Jinými slovy řečeno, jedná se o informační povinnost všech alternativních investičních fondů, hlásit určité konkrétní informace České národní bance předepsaným způsobem o jejich investiční činnosti.

Co se reportuje České národní bance prostřednictvím výkazů ROFOS 36 a 37?

Ačkoli alternativní investiční fond nepodléhá dohledu a kontrole ze strany ČNB, i přesto jsou lternativní fondy povinny plnit informační povinnost vůči ČNB. Metody a způsoby výkaznictví ČNB je potřeba neustále sledovat. Rádi Vám pomůžeme nastavit a vyplnit reporting Vašeho alternativního fondu.

Obsahem takového reportu musí být zejména informace o:

  • skladbě majetku alternativního fondu s rozlišením druhu věcí, do kterých lze investovat;
  • počtu investorů alternativního fondu;
  • nejdůležitějších a nejvýznamnějších investičních nástrojích, s nimiž alternativní fond obchoduje;
  • nejdůležitějších a nejvýznamnějších expozicích alternativního fondu.

Ve vztahu k investorům musí alternativní investiční fond uvést, zdali se sídlo či bydliště investora nachází na území ČR či v zahraničí. Alternativní investiční fondy musí oznamovat i jakoukoli změnu výše uvedeného.

Nemáte pod správou žádná aktiva? I toto je třeba reportovat (speciálním způsobem).

Hlášení alternativního investičního fondu a výkazy ROFOS 36 a ROFOS 37

Rofos 36 a 37 představují strukturované výkazy, jež alternativní fond podává v rámci reportingu k ČNB prostřednictvím systému SDAT. S jejich vyplnění Vám rádi poradíme.

Mnoho subjektů si s vyplněním výkazů ROFOS 37 a ROFOS 37 neví rady a není se čemu divit, bohužel, žádný z těchto výkazů není strukturován způsobem "user-friendly".

Má alternativní investiční fond povinnost podávat ČNB přes SDAT a ROFOS pravidelný reporting?

Ano, alternativní fond musí reporting podávat k ČNB pravidelně, a to vždy jednou ročně do 31. 1. následujícího roku.

Jakým způsobem se podává reporting k ČNB?

Reporting k ČNB se podává výhradně elektronicky prostřednictvím systému SDAT, což je aplikace ČNB sloužící pro plnění vykazovací povinnosti.

Jak často se zasílá reporting k ČNB?

Alternativní investiční fondy podávají výkazy k ČNB vždy jednou ročně, a to vždy nejpozději do konce měsíce ledna následujícího roku za období, kdy je výkaz podáván.

Jaká je pokuta za nepodání reportingu České národní bance?

Za nesplnění reportovací povinnosti lze dle § 616 odst. 5 zákona o investičních společnostech a investičních fondech ("ZISIF") uložit pokutu až do 150 000 000 Kč (150 milionů korun českých). V praxi jsou ale obvykle ukládány pokuty v řádech vyšších desítek tisíc korun (okolo 50 – 70 tisíc korun českých.

V případě zanedbání reportovací povinnosti a nekomunikativnosti s Českou národní bankou může být i alternativní fond vymazán podle § 506 odst. 1 písm. f) ZISIF ze seznamu osob vykonávajících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 odst. 1 ZISIF vedeného Českou národní bankou podle ustanovení § 596 písm. f) téhož zákona.

Potřebujete s reportingem ČNB a výkazy ROFOS pomoci?

Neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím poptávkového formuláře níže.

Kam dál?

Chci pomoci s reportingem ČNB
Services icon

Nezávazná poptávka

Vyplněním údajů a kliknutím tlačítka "Nezávazně poptat" nezávazně poptáte nabídku služeb.

Více informací k přijímání kryptoměn zde.

Prosím, vyberte alespoň jednu službu.

Nezávazně poptat

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše