Kdo jsme

Jsme advokáti specializující se zejména na finanční právo, zakládání fondů, kolektivní investování, AML/CFT a s tímto spojené právní a daňové otázky. Vzhledem k tomu, že sami spravujeme vlastní alternativní investiční fond dle § 15 ZISIF, máme s touto problematikou bohaté praktické zkušenosti.

Mgr. Matyáš Moska, advokát

#AML/CFT
#FinTech
#Finanční trhy

Matyáš se ve své právní praxi zaměřuje na poradenství finančním institucím, FinTech a RegTech projektům, a to i v kontextu regulace finančních trhů a investičních služeb.

Specializuje se na regulaci finančních trhů, krypto-aktiva a související otázky.

Matyáš se taktéž věnuje soudním litigacím a zastupuje klienty ve sporech před soudy a v řízeních před regulatorními orgány, zejména před Českou národní bankou (ČNB) a Finančním analytickým úřadem (FAÚ).

Kromě práva se věnuje rovněž informačním technologiím a je spoluzakladatelem RegTech společnosti AML solutions s.r.o., zabývající se compliance v oblasti AML/CFT. V této oblasti práva působí taktéž jako odborný lektor a pravidelně přednáší a školí.

Je rovněž spoluautorem projektu www.advokatniuschova.cz

Více

Mgr. Jakub Pártl, LL.M., advokát

#M&A
#FinTech
#Projektové financování
#IT/IP

Jakub se v rámci své advokátní praxe věnuje právnímu poradenství v oblasti M&A, právu obchodních korporací, právu IT a projektovému financování.

Dále má rozsáhlé zkušenosti v přípravě obchodních kontraktů, poradenství investorům či start-upům a souvisejících vyjednáváních.

Během své právní praxe působil v předních pražských či mezinárodních advokátních kanceláří, a to včetně manažerských pozic, a radil korporátní i privátní klientele.

Více

Řekli o nás

“Spolupráce s advokáty Matyášem Moskou a Jakubem Pártlem byla na skvělé úrovni. Rychlá a profesionální komunikace!”

Alexandra Hurtová, ředitelka Pozemkového Kompenzačního Fondu

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše